VISIO2025 – Kansanmusiikin ja kansantanssin kulttuuripoliittinen tavoiteohjelma, luonnokset kommentointia varten

Kansanmusiikin ja kansantanssin alan VISIO2025 koostuu päätekstistä ja yhdeksästä teemakohtaisesta alatekstistä.

PÄÄTEKSTI VISIO2025_luonnos_pääteksti

TEEMATEKSTIT

Tapahtumatuotanto VISIO2025_luonnos_tapahtumatuotanto

Keskeiset toimijat VISIO2025_luonnos_toimijat

Harrastuskenttä, kansanmusiikki ja kansantanssi VISIO2025_luonnos_harrastajakenttä

Ammattilaiskenttä, VISIO2025_luonnos_ammattilaiskenttä, päivitetty torstaina

Koulutus, kansanmusiikki VISIO2025_luonnos_koulutus_kansanmusiikki

Koulutus, kansantanssi VISIO2025_luonnos_koulutus_kansantanssi

Tutkimus ja julkaisu, VISIO2025_luonnos_tutkimusjajulkaisut_viimeinen, päivitetty perjantaina

Soitinrakennus, tulossa

Tieto- ja viestintätekniikka, VISIO2025_luonnos_tietojaviestintätekniikka, päivitetty torstai

Kommentointimahdollisuus on avoin kaikille joko lisäämällä kommentteja tähän blogiin tai lähettämällä sähköpostia osoitteeseen tj@kansanmusiikki.fi, lisäksi kommentoida voi myös facebookiin perustetussa ryhmässä ”kansantanssi ja kansanmusiikki 2025” https://www.facebook.com/groups/239304689567167/?fref=ts

Pyydämme KEK:n jäsenjärjestöltä lausunnot 7.8. mennessä

Pyydämme alan muilta toimijoilta (yksityiset henkilöt, ryhmät, muut toimijat ja yhdistykset) kommentit 20.7. mennessä.

Mainokset

VISIO2025 seminaari 10.7. klo 15-16, Kansantaiteenkeskus, Kaustinen

Tervetuloa keskustelemaan syksyllä 2015 julkaistavan VISIO2025-kansanmusiikin ja kansantanssin kulttuuripoliittisesta tavoiteohjelmasta.

Seminaari on kaikille avoin ja tilaisuuteen on vapaa pääsy.

Tulijoita pyydetään tutustumaan etukäteen teksteihin jotka löytyvät tältä samaiselta sivustolta.

Järj. Kansanmusiikin ja Kansantanssin Edistämiskeskus ja Kansanmusiikki-instituutti

Lisätietoja

Riitta-Liisa Joutsenlahti, toiminnanjohtaja
Kansanmusiikin ja Kansantanssin Edistämiskeskus

0447516366, tj@kansanmusiikki.fi